Reisid algusega Riiast – nõuded ja info reisimiseks!

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused: NB! alates 07.12.2020 tugevdati Läti piirikontrolli (eriti põhjalikult kontrollitakse sisenemiseks vajaliku elektroonilise ankeedi täitmist)!

NB! ajavahemikul 11.02.-06.04.2021 on Lätti lubatud siseneda vaid kiireloomulistel ja olulistel põhjustel: töötamine, õpingud, perekondlikud ja tervislikud põhjused, transiit, alaealise saatmine, alalisse elukohta naasmine, matused (ei puuduta Läti kodanikke ja elanikke, kel on alati õigus riiki siseneda). Reisi eesmärk tuleb märkida https://covidpass.lv/en/ ankeeti ja vajadusel peab olema valmis seda dokumentaalselt tõendama. Kõik allpool nimetatud piirangud kehtivad ka sel perioodil. 

 • Alates 15.01.2021 on pea kõikidel (ka maismaatranspordi korral, v.a erandid) Lätti sisenejatel kohustus esitada koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaat negatiivse PCR-testi kohta, mis tehtud kuni 72h enne piiriületust. Kui Covid-19 viirus on hiljuti läbi põetud, tuleb esitada arstitõend, et isik ei ole enam nakkusohtlik. Sertifikaat negatiivse testi kohta/arstitõend ei vabasta eneseisolatsiooninõudest.

Läti territooriumile on alates 15.01.2021 võimalik ilma koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaadita (PCR-testi tegemata) siseneda: alla 11-aastased lapsed; kauba- ja reisijateveo teostajad (veokijuhid vaid juhul, kui Lätis ei viibita üle 72h või 14 päeva jooksul ei ole kõrge nakatumisega riikides viibitud kauem kui 72h); laevale minevad või sealt tulevad meremehed; transiitreisijad, kes ei lahku lennujaama kontrollialalt; Eesti kodanikud/elanikud ja nende pereliikmed, kes sisenevad Lätti, et suunduda lennule Riia lennujaama; diplomaatilise korpuse esindajad; igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad ning Valga ja Valka elanikud, kes liiguvad Valga ja Valka omavalitsuste piires.

 • Kõik Lätti reisijad (ka transiidi, kaubavedude puhul) peavad kuni 48h enne piiriületust täitma elektroonilise ankeedi lehel https://covidpass.lv. Transiidi puhul tuleb Läti läbida 12h jooksul alates elektroonilise ankeedi täitmisest (v.a erandid).
 1. Alaealiste eest täidab ankeedi lapsevanem või seaduslik esindaja.
 2. Ankeeti märgitakse isikuandmed koos kontaktandmetega ja eelneva 14 päeva reisiajalugu.
 3. Ankeedi täitjad saavad QR-koodi, mis tuleb esitada piirivalveametnikule.
 4. Ankeeti tuleb alates 15.01.2021 teha ka märge negatiivse koroonaviirus SARS-CoV-2 testi tulemuse kohta.
 5. Erandina võivad igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad ning Valga ja Valka elanikud, kes liiguvad Valga ja Valka omavalitsuste piires täita ankeedi korra 30 päeva jooksul. Rahvusvahelise kauba- või reisijateveoga tegelevad juhid võivad samuti täita ankeedi vaid korra 30 päeva jooksul.
 6. Kasutades Lätti sisenemiseks rahvusvahelist reisijateveoteenust, tuleb ankeedi täitmise kinnitus (QR-kood) esitada mobiilseadmes või paberil välja prindituna vedajale.

Lisainfo ankeedi täitmise kohta on siin.

 • Eestist Lätti sisenemisel kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue. Sertifikaat negatiivse testi kohta/arstitõend ei vabasta eneseisolatsiooninõudest.

Läti territooriumile on võimalik ilma eneseisolatsiooninõudeta siseneda, kui igapäevaselt ületatakse piiri töötamise, õppimise eesmärgil, lapsehoiuteenuse saamiseks, alaealise või erivajadusega õpilase saatmiseks, lähedaste hooldamiseks, tervishoiuteenuse saamiseks, matusel osalemiseks, riigi transiidina läbimiseks. Endiselt on lubatud Valga-Valka elanike vaba liikumine, tingimusel, et eelneva 10 päeva jooksul on liigutud vaid kaksiklinna omavalitsuste piires. NB! 10-päevane isolatsiooninõue riikidest, mille nakatumisnäitaja on üle 50, jääb kehtima.

 • Läti valitsus otsustas kehtestada 4.02.2021 nõude transpordi- ja reisijateveo töötajatele esitada kutsetegevust tõendav dokument riiki sisenemisel. Lisainfo ja vajalikud ankeedid leitavad Läti Transpordiministeeriumi kodulehelt. Transpordisektori töötajatel on kohustus täita deklaratsioon Covidpass.lv,  aga nad ei pea esitama sertifikaati negatiivse PCR-testi kohta. Veokijuhid ei pea testi tegema juhul, kui Lätis ei viibita üle 72h või 14 päeva jooksul ei ole kõrge nakatumisega riikides viibitud kauem kui 72h.
 • Läti piirivalve operatiivteenistuse telefon: +371 67075616 ja e-mail: od@rs.gov.lv
 • Alates 17.03.2021 taastab Läti lennuühenduse mitte-EL riikidega. Kolmandast riigist lennukiga Lätti saabujad peavad lisaks seni kehtinud nõuetele (covidpass.lv kuni 48h varem, PCR test kuni 72h varem) tegema oma kulul testi vahetult pärast saabumist, testi positiivse tulemuse korral (või kui mingil põhjusel testi ei tehta) on kohustuslik karantiin hotellis (enda kulul), negatiivse testi puhul 10päevane isolatsioon elukohas. NB! Uus lisatestimise ja karantiininõue ei kehti transiidi puhul (nii lennujaama transiit kui nt Riia lennujaamast maad mööda edasi Eestisse reisides).

Transiidi piirangud: transiit on lubatud piirangutega. Läti välispiiri ületamine on lubatud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanikele, nende pereliikmetele ning EL, EMP riikides ja Šveitsis alaliselt elavatel isikutele, et naasta oma alalisse elukohta (üldjuhul ühe korra) või humanitaarsetel põhjustel. Alates 15.02.2021 peab Läti territooriumi läbima 12 tunni jooksul (alates covidpass.lv ankeedi täitmisest), erand tehakse transporditeenuste osutajatele, rahvusvahelistele reisijatele, lennureisijatele ning laevade ja lennukite meeskondadele.

 • Läti-Valgevene piir on suletud, piiriületus on lubatud vaid erijuhtudel. 

Riigisisesed piirangud: NB! Lätis kehtib eriolukord 09.11.2020 – 06.04.2021. Kuni 06.04.2021 kehtivadrangemad piirangud eelkõige kaubanduses ja teeninduses. Kõik avalikud ja eraüritused on keelatud, lubatud on suhtlus vaid oma leibkonna piires.

 • Kehtib 2+2 eraldatuse reegel.
 • Kõikjal siseruumides (lisaks ka vabaõhu müügikohtades) ja ühistranspordis on üle 7-aastastel kohustus kanda maski.
 • Suletud on kõik meelelahutus- ja kultuuriasutused, keelatud kõik avalikud üritused.
 • Avatud on toidupoed, apteegid, tanklad.
 • Toitlustuskohad tohivad toitu vaid kaasa müüa.

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Läti saatkonna poole Tallinnas. 

Reisid algusega Riiast Mallorcale!

Reisid agusega Riiast Hispaaniasse!

Reisid algusega Riiast Sitsiiliasse!

Tagasi blogisse